Urk protesteert tegen flora- en faunawet ontheffing

Urk, 26 februari 2013 – “Windpark Noordoostpolder gaat veel meer roofvogels het leven kosten dan verwacht.” Dat zegt Comité Urk Briest in eenbrief aan de Raad van State. Volgens het comité moet de flora- en faunawet ontheffing voor vogelsoorten als zearend, visarend en de rode en zwarte wouw worden geweigerd. Het comité luidt ook de noodklok voor de blauwe en grauwe kiekendief en zeldzame vleermuissoorten.

De Raad van State buigt zich vrijdag 1 maart over de flora- en faunawet ontheffing voor Windpark Noordoostpolder. Ook het onderwerp geluid en opstalling komen aan de orde.

“De ontheffing moet worden geweigerd. Het is onaanvaardbaar dat vogels en vleermuizen die met uitsterven worden bedreigd zonder gerechtelijke gevolgen nog verder in gevaar worden gebracht”, aldus Geert Snijder van Urk Briest.

Urk Briest heeft samen met de familie Oost advokaat Jaap Eerdmans en onderzoeksbureau Els & Linde ingeschakeld om tegen de ontheffing te protesteren. Vogels het bureau worden de effecten op zeldzame vogels veronachtzaamd, ‘terwijl juist bij deze vogels een extra mortaliteit een grote impact kan hebben’. Volgens de appellanten kan de sterfte zeker hoger blijken te zijn dan de 1% norm die wordt gehanteerd.

De Urker omwonenden presenteren recent internationaal onderzoek waaruit blijkt dat vogel- en vleermuissterfte door windturbines hoger is dan gedacht. In Noorwegen bijvoorbeeld kwamen in 2010 niet minder dan 40 zeldzame zeearenden door aanvaring met windmolens om het leven. In Spanje komen volgels onderzoek elk jaar 110-330 vogels en 200-670 vleermuizen per turbine om het leven.

Omdat uit onderzoek is gebleken dat het windpark substantiele aantal slachtoffers onder vogels en vleermuizen zal veroorzaken, hebben de initatiefnemers ontheffing aangevraagd. Deze werd in april 2012 verleend voor een periode van 25 jaar.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...