Zwarte dag voor Urk

Urk, 8 februari 2012 - Vandaag is een zwarte dag voor Urk. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Windpark Noordoostpolder en heeft het plan goed gekeurd. Op Urk wordt vandaag de traditionele Biddag voor de Visserij gevierd. "Het is een zwarte dag voor Urk", zegt Urk Briest.

Hoewel het comite deels in het gelijk is gesteld en de windboeren de proceskosten moeten betalen, is Urk Briest zeer teleurgesteld in de uitkomst. "De Raad van State heeft het besluit tot vaststelling van het Rijksinpassingsplan voor het windpark deels vernietigd. Ook waren de bouwvergunningen te vroeg verleend. De hoogste bestuursrechter zegt dus dat het project van alle kanten rammelt maar laat de bouw op grond van 'eigen overwegingen' en op basis van latere rapporten en beleidstukken toch doorgaan. Dat is niet logisch", zegt Urk Briest.

Het comite beraadt zich nu op 'what next'. "Dit megalomane plan heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het verkeerde plan op de foute plek is, en onze mening is na de uitspraak van de Raad van State niet veranderd", aldus het comite. Urk Briest meent dat de initiatiefnemers force schadeclaims mogen verwachten. "Het kan niet anders of dit kolossale windpark zal negatieve effecten op de omwonenden en hun leefomgeving hebben. Dat dient te worden gecompenseerd", aldus het comite.

Urk Briest onderzoekt momenteel wat de verdere mogelijkheden zijn om het Windpark alsnog te stoppen. Het comite meent dat de initiatiefnemers vrijstelling van de Flora- en Faunawet dienen aan te vragen aangezien een groot aantal vogels en vleermuizen de dupe zal worden. Tevens onderzoekt het comite of het Europese Hof hulp kan bieden.

Het volledig persbericht van Urk Briest vindt u hier: http://urkbriest.nl/index.php/persberichten

De uitspraak van de Raad van State vindt u hier: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=M96UheFVN7A%3D

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...